Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema embedded de monitorització i control del consum de llum i d’aigua.
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament