Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització de plantilles d’assajos d’homologació de vehicles per als Reglaments UN R.028 i UN R.051
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament