Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'un sistema de refrigeració de tancs
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament