Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicacions i sensors basats en iBeacons
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  -
Temàtica:  RFID i Sensors Sense Fils

Objectius
Procès de desenvolupament