Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Análisis de alternativas de energías renovables para la alimentación de un sistema de espectroscopia de plasma.
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament
  • valorar i dimensionar diferents alternatives, basades en energies renovables, per a l'alimentació d'un equip electrònic