Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i càlcul d'una línia elèctrica de MT d'enllaç entre un parc solar fotovoltaic de 15 MW i la SE de Reus.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Línies Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament