Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y programación de una línea semiautomática de encolado de paneles
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament