Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseny i implementació d'un robot Delta
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Robótica

Objectius
Procès de desenvolupament