Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Càlcul d'una línia elèctrica de 25 kV des de una Planta Solar Fotovoltaica situada a Riudoms fins a la SE de Cambrils
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Línies Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament