Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització i Supervisió mitçant GRAFCET d'etapes d'una cčlula de fabricació flexible.
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiaritzar-se amb els programaris: Tia Portal, WinCC.
  • Analitzar la seqüčncia de moviments de les etapes a automatitzar.
  • Programació de l'automatizació en mode de funcionament normal.
  • Programació de l'automatització dels modes de marxes i parades.
  • Documentació de la solució d'automatizació proposada.
  1. Cončixer la sintaxis de la programació en Tia Portal i WinCC.
  2. Modelització mitjançant GRAFCET de la seqüčncia de moviments concurrents.
  3. Estudi del diferents modes de funcionament: producció, parada, defecte, etc..
  4. Disseny de la supervisió del procés.
  5. Documentació tčcnica de la solució proposada.