Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi dels sistemes de conversió d’energia a partir de les onades
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiaritzar-se amb els programaris següent: Design Spark, Matlab, PSIM.
  • Revisió de les lleis físiques que intervenen en un solenoid.
  • Estudi i implementació de l'acondicionament de potència en un solenoid.
  • Construcció d'un prototip experimental de solenoid actuant com a simulador PTO en WEC.
  • Mesures, analisi de prestacions i documentació dels resultats obtinguts
  1. Familiaritzar-se amb els components necessaris per al prototip.
  2. Disseny d'una placa de circuit imprès per a l'acondicionament de l'etapa de potència.
  3. Simulació del comportament dinàmic del solenoid.
  4. Disseny i construcció d'un prototip de 40 W.
  5. Realitzar la documentació tècnica de la solució implementada.