Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de la caída de tensión y el rendimiento en transformadores
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament