Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Ensayo en carga de un transformador trifásico
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament