Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Adaptació d’una marquesina de parada de bus
Director:  Garcés Miguel, Pedro ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament