Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Programació d’Arduino UNO en llenguatge C
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament