Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicació Android Appxi
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament