Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament de l’aplicació CAR & GO amb Android Studio
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament