Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny, control i implementació d’un convertidor buck síncron amb filtre d’entrada com a Mòdul Regulador de Voltatge.
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiaritzar-se amb la implementació de convertidors commutats.
  • Familiaritzar-se amb el programari de construcció de plaques Design Spark.
  • Familiaritzar-se amb el programari ISE de Xilinx
  • Familiaritzar-se amb el programari PSIM.
  • Apendre a documentar un projecte.
  1. Simulacions PSIM del convertidor buck i buck amb filtre d'entrada amb PSIM.
  2. Estudi del components del convertidor.
  3. Disseny de plaques de circuit imprés.
  4. Programació del cicle de treball amb Xilins-ISE.
  5. Documentar el treball realitzat.