Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Interfície d'Entrada i Sortida Basada en FPGA per Control de Convertidors de Potència
Director:  Olalla Martínez, Carlos ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny de PCB per adquisició de dades amb ADCs
  • Programació de FPGA per adquisició de dades
  • Programació de FPGA per generar una llibreria de sortides PWM
  • Assignació de Pins de la FPGA