Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  AUTOMATIZACIÓN DE UN PARQUE DE TANQUES DE PRODUCTOS IMFLAMABLES EXISTENTE
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament