Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de la instal·lació d’un control de temperatura en un línia de conversió de paper
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament