Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'una línia de MT aèria-subterrània amb un centre de mesura amb 2 transformadors de 400 kVA
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament