Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Camping aïllat de la xarxa elèctrica
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament