Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i implementació d’un convertidor DC/DC per l’alimentació d’un sistema ACS
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament