Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de Ensayos de Cortocircuito y Sobrecorriente
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament