Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Determinación de la contratación óptima de energía eléctrica a partir de facturas o registros
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament