Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMA DE PARAMETRITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE DADES
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Identifiicar nous equipaments per acomplir les demandes dels clients
  1. Estudiar els equips actuals de l'empresa
  2. Identificar i millorar nous processos de gestió i anàlisi de dades
  3. Estudi de mercat de la instrumentació existent