Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i càlcul de les instal·lacions d'enllumenat, calefacció i aigua calent sanitària d’un centre educatiu.
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament