Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  The On-Board Charger: Cost and design analysis
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament