Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Creació de programes de simulació per al disseny de filtres òptics
Director:  Xifré Pérez, Elisabet ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sistemes de Comunicacions

Objectius
Procès de desenvolupament