Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  MIGRACIÓN DE LÓGICA CABLEADA A PROGRAMADA DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN APLICADO A UN ESTUDIO DE NUEVOS REFRIGERANTES
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament