Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte de instalació electrica d'una planta industrial de composició i extrusió de plastics HFFR
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament