Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de un vehículo autónomo no tripulado a través de ROS.
Director:  Oller Pujol, Albert ;  Ramirez Falo, Jose Luis
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Robótica

Objectius
Procès de desenvolupament