Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de velocidad de un cabezal robótico con Matlab
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament