Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament d’una Aplicació per a Validació de Hardware
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament