Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de sonómetro con conexión WiFi para control de nivel de sonido
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  RFID i Sensors Sense Fils

Objectius
Procès de desenvolupament