Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Comunicacions sense fils amb el m˛dul ESP32: anÓlisi, disseny e implementaciˇ
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulaciˇ/Software
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament