Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Suministro de energía eléctrica a una vivienda, situada a Roquetas, mediante energías renovables
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament