Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Ion˛metre controlat per arduino
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electr˛nics

Objectius
Procès de desenvolupament