Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Dispositiu de detecció d'apnees basat amb sensors inercials i comunicació amb Bluetooth
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Antenes

Objectius
Procès de desenvolupament