Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sensor de temperatura integrado en etiqueta NFC con recolección de energía
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Antenes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • utilització d'accelerómetre u altres sensors inercials per detecció de respiració
  • Desenvolupament d'aplicació Bluetooth per mesura remota
  • Disseny APP per mesura remota