Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño en VHDL de un circuito decodificador de la señal de referencia horaria DCF77
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sistemes de Comunicacions

Objectius
Procès de desenvolupament