Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de control automático en una explotación agrícola
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  Guasch Pesquer, Lluís
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament