Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Based-on Design for the Digital Control of a Bidirectional DC/DC converter 48/12V
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament