Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Càlcul de una subestació elèctrica de 110/25 kV amb 4 transformadors de 10 MVA cadascun, situat al municipi de Tarragona.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament