Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de un sistema de caracterización de sensores de gases basado en Raspberry Pi
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  Ramirez Falo, Jose Luis
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament