Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Eficiencia de coste para el diseño de productos hardware de automoción
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament