Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Design and characterization of a test platform for semiconductor gas sensors
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament