Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i càlcul d’un parc solar de 400 kW de potencia
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament