Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Kit evaluador de lleis de control digital per a VRM's
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament